İnsan Kaynakları

Anasayfa / İnsan Kaynakları

Kişisel Bilgileriniz

(CV'nizi PDF Olarak Ekleyiniz)

Eğitim Geçmişiniz

-
-
-

Son İş Tecrübeniz

Belirtmek İstedikleriniz


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677)” kapsamında, kişisel verilerimin YÖMSER Ambalaj San. Tic. ve Pazarlama A.Ş. tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına ve imha edilmesine peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677)” gereğince, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen ve kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü özel nitelikli kişisel verilerim dahil tüm kişisel verilerimin YÖMSER Ambalaj San. Tic. ve Pazarlama A.Ş. tarafından işlenmesine (elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme) ilişkin olarak;

• YÖMSER Ambalaj San. Tic. ve Pazarlama A.Ş.’ye kişisel verimin aday seçimi ve/veya “İş Sözleşmesi”nin imzalanması safhasında;

o “İş Sözleşmesi” gereği sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması,

o İlgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılması,

o YÖMSER Ambalaj San. Tic. ve Pazarlama A.Ş.’nin menfaatleri,

o Kendim ile ilgili yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

o Kendi menfaatlerim ve

o Bilimsel istatistik yapılabilmesi

amacıyla tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türl;

• Kişinin kimliğine dair Ad-Soyad, T.C.Kimlik Numarası, Pasaport Numarası bilgilerinin bulunduğu veya bu bilgilere erişimde kullanılabilecek uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası bilgilerini içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belge ve bilgiler,

• Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,

• Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,

• Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

• “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677)” 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.),

• YÖMSER Ambalaj San. Tic. ve Pazarlama A.Ş.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

YÖMSER Ambalaj San. Tic. ve Pazarlama A.Ş., Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde de bulunan bu bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız. DETAYLAR | KAPAT